Hvad er Sunds Forenings Fitness

Sunds Forenings Fitness blev stiftet ved en stiftende generalforsamling den 12. marts 2012, det er foreningens formål at tilbyde de enkelte medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme. Samt gennem træning og andre kulturelle aktiviteter, at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer. Sunds Forenings Fitness åbnede 1. september 2012, hvor vi stod klar med instruktører der alle har gennemgået en uddannelse hos Forenings Fitness, i helt nye lokaler i forbindelse med Sunds Hallen. Lige nu er der muligheder for forskellige former for fitness, samt indoor cycling, med tiden vil der være mulighed for at der kan komme flere holdaktiviteter til.   Sunds Forenings Fitness er altså en ny forening i Sunds, som er uafhængig af de andre foreninger i Sunds. I kan læse mere om vores mål i vedtægterne.

Generelle oplysninger

Sunds Forenings Fitness Idrætsvej 2 7451 Sunds Email: info@sundsff.dk CVR: 34157294

Vision for Sunds Forenings Fitness

”Vi træner ikke for at blive yngre, men for at blive ældre”

Sunds Forenings Fitness er en frivillig forening, der gør en forskel for medlemmerne.

Vi skaber et fællesskab for alle medlemmer der bygger på ansvar, anerkendelse og udvikling.

Sunds Forenings Fitness vil være byens samlingssted.

Vi vil skabe de bedst mulige rammer i samarbejde med vores medlemmer og skabe nye aktiviteter til fælles glæde for alle.

Bestyrelse

Susanne Laursen

Susanne Laursen

Formand
Pia Nygård

Pia Nygård

Næstformand
Marlene Smed Hansen

Marlene Smed Hansen

Kasserer
Maibritt Mortensen

Maibritt Mortensen

Henrik Højmark

Henrik Højmark

Kirsten Jørgensen

Kirsten Jørgensen

Suppleant

For mere information, kontakt os på info@sundsff.dk