Susanne Laursen

Formand

Pia Nygård

Næstformand
Rikke Elgård Poulsen

Rikke Elgård Poulsen

Kasserer

Henrik Højmark

Marlene Smed Hansen

Kirsten Jørgensen

Suppleant