Instruktører – Fitness

Bodil Østergaard Jensen

Gunnar Skærlund

Ole Mogensen

Rene Andersen

Ruth Siggaard

Tove Nissen

Hold Instruktører

Inge Precht

Jannie S. Munkholm

Karen Cederkrantz

Lene Krog

Mogens Gade

Indoor cycling Instruktører

Annette Kopp

Annette Kopp

Carsten Lund

Janet Grann

Ole Mogensen

Peter Holmsgaard

Svend Erik Nielsen

Service Team

Bente Møller

Charlotte Abraham

Charlotte Abraham

Lene Mikkelsen

Mogens Damgaard

Sonja Kaspersen

Åse Hansen