Instruktører – Fitness

Gunnar Skærlund

Jeppe Spanggaard Christensen

Ole Mogensen

Peder Kærgård

Tove Nissen

Hold Instruktører

Inge Precht

Karen Cederkrantz

Lene Krog

Mogens Gade

Indoor cycling Instruktører

Anja Møller Dalsgaard

Annette Kopp

Formand

Carsten Lund

Henrik Riis

Janet Grann

Ole Mogensen

Tommy Troelsen